Игри

Информация за страница Шивашки услуги

   Шивашки услуги са не само много популярни и разпространени в наши дни, но едновременно с това са полезни за хората. На всеки от нас се случва да скъса дадена своя дреха или пък ако е стара, тя да се износи и така да има нужда от закърпване. Тъй като шиенето е присъщо занимание основно на жените, то представителите на мъжкия пол често изпитват сериозни затруднения. Точно за тях функционират многото на брой ателиета, като доста от тях са разположени в жилищните ни квартали. Така че изобщо не отнема много време да отидем до едно подобно ателие, да занесем дрехата за шиене и не на последно по важност място – да заплатим крайната цена. По принцип плащането се извършва едва след като обратно си получим дрехата, но нищо не ни пречи поне да капарираме или дори да платим предварително и така ще знаем, че с този разход е приключено окончателно.               

   Шивашки услуги се предлагат постоянно, като няма ограничения по отношение размера и вида на дрехата, както и от степента на повредата. Възможно е шивачката да се затрудни повече с отстраняването на дефект по облеклото ни, а тогава крайният срок за изпълнение може да нарастне до седмица или дори повече дни. Но ако става въпрос за малко скъсване или за дребни детайли като поставянето на кръпки или подрязването на части от панталона, е възможно още същия ден или най-късно на следващия да си получим дрехата. В такива ателиета далеч не се предлагат само и единствено услуги, свързани с шиенето. Пак там можем да прибегнем до поставянето на нови копчета на ризата или панталона, а защо не и за сакото ни. Освен това се предлагат и услуги, свързани с поставянето на нови ципове или отстраняването на такива, ако случайно те се скъсат или заядат. Тогава, ако се опитаме сами да отстраним такава повреда, можем само да я задълбочим, което се дължи на липсата на достатъчно опит и технически познания в областта на шиенето. Ето защо е далеч по-добре да се доверим на професионалистите, макар че със сигурност това е услуга, за която трябва да се заплати.               

   Шевните машини са основен атрибут в дейността на шивачките и предлаганите от тях шивашки услуги. Ако сме посещавали редовно или поне отвреме навреме подобни обекти, няма начин да не сме забелязали и другите вещи, с които работят шивачите. Това са множество платове, метър и конци и игли, а също така и маса за разкрояване на плата. Едно ателие, стига да има постоянен набор от клиенти, може да се превърне в приличен бизнес проект, който  да осигурява прехраната на един човек или дори на цели семейства. В ателиетата по традиция, както е и в обектите за химическо чистене, на всеки клиент се дава отделен номер или поне картонче, с което се обозначава дадената от него дреха. Тази процедура е жизнено необходима, защото няма как шивачът или шивачката да помнят всичките си поръчки и със сигурност ще допуснат грешка при даването на дрехите на хората.

eXTReMe Tracker